Cześć wszystkim ! Mam wam dzisiaj do przedstawienia incydent, który zaszedł chwilę temu prawdopodobnie.
Otóż! Pewna dziewczyna http://www.photoblog.pl/cheeerylady podaje się za kogoś kim nie jest.
Wstawia zdjęcia bez pozwolenia i bez praw autorskich tej osoby. Szkoda, że moderatorzy i administratorzy nie interesują się takimi rzeczami.

Za to grozi grzywna lub więzienie.
PRZEPISY KARNE

Rozdział 14

Odpowiedzialność karna

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Proszę o rozpatrzenie tej sprawy przez nas wszystkich korzystających z tej witryny, gdyż jest to istotna rzecz. Nikt z nas nie chce być kopiowany bez zezwolenia.
Proszę również o zablokowanie adresu IP tej osoby, która dokonała się takiego czynu lub podanie przed administratorów jej adresu domowego. Takim osobom powinno się zabraniać korzystania z tego typu portali. Są zagrożeniem.
photostore Postów: 1
Konto od: 20.02.2010
Miasto: Pasłęk