"Oddając krew ofiarowujesz to, co najcenniejsze - cząstkę siebie"

Krwiodawca to człowiek o większej niż przeciętnej wrażliwości na sprawyludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawetnieznanego chorego czy ofiary wypadku.
Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca zdużego zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życialudzkiego przez podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew. Toaltruista, stawiający sobie za cel pomaganie innym, być może równieżswoim bliskim, kolegom, przyjaciołom – czasem, jak wykazują liczneprzypadki, także sobie samemu.

Po co oddawać krew ?
Moim zdaniem krew powinno się oddawać z czysto altruistycznych powodów.
Nie oddajesz krwi po to by się chwalić przed znajomymi czy coś, oddaje się ją po to by pomóc innym.
Pomyślcie ile wypadków zdarza się w Polsce, ile osób potrzebuje krwi.
Dużo osób ginie, lecz możemy mieć na to wpływ. Oddając krew możesz uratować nie jednej osobie życie !
Krew jest bardzo potrzebna do transfuzji osobom chorym, po wypadkach itp.
Robiąc tak nie wiele możecie pomóc.

Więc, szczerze zachęcam do oddawania krwi, podaruj innym życie.

Możesz oddać krew jeśli :

    * • jesteś w wieku od 18 do 65 roku życia i ważysz co najmniej 50 kilogramów;
    * • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykonano u ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
    * • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miałeś wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych
    * • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłeś leczony krwią i preparatami krwiopochodnymi.


Możesz oddać krew po okresie :

    * • 6 miesięcy po zabiegach chirurgicznych;
    * • 4 tygodni od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby zakaźnej;
    * • 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C od czasu ustąpienia objawów i       wyzdrowienia;
    * • 2 tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami;
    * • 7 dni po usunięciu zęba;
    * • 48 godzin po leczeniu zachowawczym u stomatologa, po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz anatoksyną przeciwtężcową.

Jak i gdzie oddać krew?
Krew można oddać w szpitalu, najczęściej szpital ma własny punkt pobierania krwi.
Jeśli wasz szpital nie posiada owego punktu, możecie sprawdzić w najbliższych miastach (zazwyczaj są w większych miastach).
Sporo informacji można znaleźć w internecie.
Są także organizowane akcje gdzie do waszych miast przyjeżdżają specjalne autobusy, które posiadają specjalistyczną aparaturę do pobierania krwi.

Żeby oddać krew trzeba iść do punktu krwiodawstwa (najczęściej w szpitalu), zarejestrować się i wypełnić formularze. Po tych formalnościach lekarz bada wasze ciśnienie, bierze próbkę krwi do zbadania zawartości insuliny. Po pomyślnych badaniach przystępujemy do oddania krwi. Niektórzy mówią, że oddawanie krwi jest bolesne, lecz nie jest to prawdą. Lekki ból można odczuć gdy igła wprowadzana jest żyły w celu pobrania krwi. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi.

Grupy krwi?
Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie serologiczne - człowiek ma jedną z czterech grup krwi. Może to być grupa A, B, AB, lub 0. Oprócz grupy krwi układu AB0 człowiek może posiadać na swych krwinkach antygen Rh D (85% ogółu ludności) - wtedy taką krew określa się jako Rh dodatnią. Pozostałe 15% ludzi nie ma tego antygenu. Taką krew określa się jako Rh ujemną. Grupę krwi układu AB0 i Rh oznacza się u każdego potencjalnego biorcy (pacjenta) po to, by chory otrzymał do przetoczenia zgodną grupowo krew lub osocze.

Procentowy udział grup krwi w naszej populacji:
1% AB Rh-
2% B Rh-
6% 0 Rh-
6% A Rh-
7% AB Rh+
15% B Rh+
31% 0 Rh+
32% A Rh+


Jak często można oddawać krew?

- Mężczyźni mogą oddawać krew co 2 miesiące
- Kobiety co 3 miesciące

Po oddaniu krwi, dostaje się zwolnienie lekarskie na dany dzień, które można zanieść do szkoły bądź pracy.
Dostaje się także legitymację honorowego krwiodawcy, która jest nie zbędna do dalszego oddawania krwii ( do oddania krwi wystarczy tylko legitymacja i dowód tożsamości. Za pierwszym razem gdy oddacie krew owa legitymacja zostanie wam wyrobiona)
Dzięki oddawaniu krwi pomagasz innym ale i nie tylko. Dokonuje się na waszej krwi badań, czy jest zdrowa itp więc prosto mówiąc macie darmowe badania krwi.
Dostajecie także czekolady, bądź posiłek który regeneruje was po oddaniu krwi ;-)

Więcej info co,jak, gdzie możecie tutaj znaleźć http://www.ckikmswia.com.pl/1314479276.php
                                                                           http://www.krewniacy.pl/
                                                                           http://www.podarujzycie.pl/
                                                                           http://krwiodawcy.eu

Popieram akcję oddawania krwi, oddałem już 3,5 litra krwi. Mam krew 0Rh+ może i pospolita krew, lecz każda jest potrzebna !
Robiąc tak nie wiele ratuję innym życie !

Oddając krew, oddajesz cząstkę siebie.
Dając tak nie wiele, możesz uratować komuś życie.

Dołącz do honorowych krwiodawców !
Nie bądź obojętny

http://forum.photoblog.pl/index/topic/tid/9749
Postów: 61
Konto od:
Miasto: tebeg